20700 Черкаська обл., м.Сміла, вул.Незалежності 37, т. 4-10-52
e-mail: rvosmila@gmail.com

Головне меню

ВАВЕР Людмила Валентинівна - інженер-будівельник

організовує збір та узагальнення документів для проектів будівництва (реконструкції., технічного переоснащення);

систематично бере участь  в обстеженні  об’єктів  освіти району;

бере участь у складанні дефектних актів   на капітальний  та поточні ремонти ;

забезпечує

• збереження будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту , а також  запобігання виникнення  аварійних  ситуацій ;

• дотримання  правил експлуатації  та ремонту будівель і споруд разом з інженерними комунікаціями, водопровідних, каналізаційних споруд,теплових мереж,  

  газозабезпечення ;

• технічний нагляд і контроль за якістю виконаних робіт  з поточного та капітального ремонтів згідно з установленими нормами, технічними умовами та інструкціями;

• підготовку до експлуатації в осінньо-зимовий період  будівель, споруд та  інженерних мереж;

• контролює належне оформлення   і зберігання документації ;

• організовує підготовку статистичних звітів з питань спостереження;

• організовує виконання приписів  контролюючих організацій ;

• керує науково-технічною та технологічною підготовкою  будівель і споруд  установ та закладів  освіти району;

• готує пропозиції щодо формування плану капітального та  поточного  ремонтів  закладів освіти;

• здійснює  роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій та пошкоджень;

• розробляє та здійснює  контроль за дотриманням інструкцій по експлуатації , технічному обслуговуванню та нагляду за   будівлями та спорудами закладів освіти;

• знає та виконує вимоги та норми і правила з охорони праці , техніки  безпеки, пожежної безпеки;

• бере участь у роботі комісії з питань спостереження та безпечною експлуатацією будівель  та споруд.

ДОЛМАТОВ Михайло Володимирович - інженер-енергетик

• забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування електричних і теплових мереж;

• здійснює розрахунки, потреби  закладів освіти  в електричній, тепловій та інших видах енергії ;

• бере участь у розроблені норм  витрати енергії закладів  освіти , виходячи з установлених витратних лімітів  на енергію;

• розробляє заходи щодо економії енергоресурсів, затверджує їх у встановленому порядку, здійснює контроль за виконанням цих заходів;

• готує висновки щодо реконструкції та модернізації систем електропостачання ;

• організовує підготовку календарних планів, оглядів, перевірок і ремонту електроустаткування, заявок на його ремонт спеціалізованими організаціями,  на ліміти

  енергоспоживання та приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж;

• бере участь у випробуваннях і  прийманні електроустановок і мереж у  експлуатацію;

• вивчає умови роботи  енергоустаткування, виявляє причини передчасного зносу, готує пропозиції щодо підвищення надійності та економічності його роботи, аналізує

  причини  втрат усіх видів енергії та палива ;

• готує устаткування,  електроустановки  для приймання в експлуатацію, перевірки та обстеження органами Держнагляду;

• контролює дотримання інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за  енергоустаткуванням та енергетичними мережами;

• бере участь у розслідуванні  причин аварій, відімкнень електроенергії та розробляє заходи для  їх ліквідації та запобігання, створення безпечних умов праці;

організовує облік наявності електроустаткування, витрат всіх видів енергії, аварій;

• здійснює контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, інструкцій щодо експлуатації енергетичного устаткування електричних і теплових мереж.

 

Телефон для довідок: (04733) 2-01-03