20700 Черкаська обл., м.Сміла, вул.Незалежності 37, т. 4-10-52
e-mail: rvosmila@gmail.com

Головне меню

Функції та завдання методичної служби району

Новий ритм роботи методичного кабінету направлений на зростання ділового тонусу педагогічних працівників, створення в педагогічних колективах творчої атмосфери, систематизації знань педагогів, підвищення їхньої майстерності, нове наповнення діяльності педагогів, нові парадигми, на яких базується сучасна освіта, що спонукає до реалізації функцій:

- враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

- передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

- спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

- відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

- систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

- моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

- вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

- координація діяльності циклових методичних об'єднань навчальних закладів району;

- створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.